GDPR

Integritetspolicy

Det har alltid varit viktigt för Lotusyogashop.se att dina personuppgifter som vi lagrar är väl skyddade. Den 25.05.2018 trädde DSGVO-lagen i kraft. Den ersätter alltså den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och GDPR ställer ännu högre krav på oss som företag när vi samlar in och lagrar personuppgifter. Här kan du ta reda på hur Lotusyogashop.se hanterar dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss på info@lotusyogashop.se om du har några frågor.

Personlig information
Genom att handla på Lotusyogashop.se accepterar du vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter. Vi skyddar din integritet och samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller delar aldrig din information med tredje part utan rättslig grund.
Lotusyogashop.se ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du har lämnat till oss som kund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning och när du har begärt nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna skräddarsy marknadsföringen efter dina individuella behov.
Följande information ger dig en översikt över hur vi lagrar och behandlar dina uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, adress, försäkringsnummer, e-post och telefonnummer.
Vilken information lagrar vi och när samlas den in?
För att kunna behandla din beställning och besvara frågor om din beställning (kundtjänst) lagrar vi ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din IP-adress och din köphistorik. Denna information lagras så länge som vi har en rättslig grund för att behandla din information, till exempel för att uppfylla avtalet mellan oss eller för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt till exempel bokföringslagen.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil och vår webbplats ber alltid din webbläsare att spara cookien på din dator. Det gör vi för att komma ihåg vad du har gjort på webbplatsen, vad du gillar och hur ofta du har besökt vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

Det finns två typer av cookies: den ena typen är en fil som lagras på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessionscookie). Sådana cookies används endast under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan radera våra cookies genom att öppna inställningarna i din webbläsare och radera innehåll.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker med ditt samtycke.
Vilken information delas och i vilket syfte?

Ändringar i de allmänna villkoren
Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst. Ändringar i villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. I samband med beställningar eller besök på webbplatsen ska de ändrade villkoren anses ha accepterats.

Tvist och lagval
Om en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och kunden kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsbyrån, se arn.se. För personer som är bosatta i ett annat EU-land än Sverige kan klagomål lämnas in online via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning, sehttp://ec.europa.eu/consumers/odr.
I händelse av en tvist kommer vi att följa beslut som fattas av ARN eller det relevanta tvistlösningsorganet.
Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 

Dina Rättigheter
Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om vi inte är skyldiga att lagra dem), begränsning av databehandling och överlämnande av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi slutar behandla dina personuppgifter (t.ex. genom att återkalla ditt samtycke). Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter kommer vi att uppfylla din begäran inom en månad efter mottagandet, såvida vi inte är skyldiga att vidta andra åtgärder. Alla förfrågningar kan skickas till vår e-postadress: info@lotusyogashop.se


2.9.2021